Deze webstek wordt opgeheven

ls gevolg van de problemen die we hadden met Internet Explorer, die we niet konden oplossen, hebben we besloten deze webstek vaarwel te zeggen en een nieuwe behuizing te betrekken, die te vinden is op http://www.uitgeverijwvandenoever.com/blog/ en waar we de docenten levensbeschouwing voortaan van dienst hopen te zijn met LIA, informatie over levensbeschouwelijke projecten en aanverwante zaken.

Wim Mathijssen, eindredacteur